Reklam

Reklam Kullanım Kuralları

1.     Tanımlar

“S Reklam”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını “Portal” dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunulmasını sağlayan “S Reklam Platformu” ürünüdür.

“Portal”: www.Alomalzemem.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SAHİBİNDEN”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Kurumsal Hesap Sahibi”: “Portal”dahesap açan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

“Alomalzemem Doğal Reklam”: “Kurumsal Hesap SahiplerininS Reklam kullanarak oluşturduğu, Alomalzemem.com arama sonuç listelerinde yayınlanan ilan görünümlü bir reklam ürünüdür.

2.     S Reklam Kuralları:

2.1 "S Reklam Kuralları”, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal “Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”,  “S Reklam Kuralları”nı kabul etmekle "Portal" içinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin "ALOMALZEMEM" tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. “S Reklam Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Hesap Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu “S Reklam Kuralları” üstün tutulacaktır. 

2.2 "ALOMALZEMEM", herhangi bir zamanda “S Reklam Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. "ALOMALZEMEM" tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler, teklifler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. "SAHİBİNDEN"in; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili "ALOMALZEMEM"in herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını "Kurumsal Hesap Sahibi" kabul etmektedir.

2.3 “S Reklam” hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği en az bir ürünü, hizmeti veya markası olan tüm “Kurumsal Hesap Sahibi” faydalanabilir. 

2.4 “S Reklam” hizmetinin başlangıç giriş ücreti veya herhangi bir sabit hesap ücreti yoktur. “Kurumsal Hesap Sahibi”, S Reklam Kuralları”nı onaylaması üzerine ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi ücretsiz olarak kullanmaya başlar. Ücretlendirme süreci; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin reklamı “Portal”da yayına alındığında “Kullanıcı”lar tarafından tıklanması halinde başlar. Ücretlendirmede kullanılacak tek bir tıklamanın bedeli; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, reklam verilmek istenen ilgili alan için "S Reklam" a giriş yaptığı tıklama başı tekliflerin gerçek zamanlı dinamik karşılaştırılmaları ve "ALOMALZEMEM" in belirlemiş olduğu fiyat algoritmaları (taban/tavan fiyat vb.)  kullanılarak hesaplanır. Hesaplamalar sonucunda açık arttırmayı kazanan teklifin sahibi "Kurumsal Hesap Sahibi”nin reklamı, iş bu sözleşmede ilgili maddelerde belirlenmiş reklam verme koşullarına uygun olması ve yayınlanmak için onaylanması şartıyla, “Alomalzemem Doğal Reklam” alanında gösterilmeye başlanır.

2.5 “Kurumsal Hesap Sahibi”, yönetim panellerinde her reklam için tıklama ücreti üst limiti belirleyecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi” reklamı yayına almaz veya yayındaki reklamları kullanıcılar tarafından tıklanmaz ise; “Kurumsal Hesap Sahibi” herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Ancak sistemde yayınlanan reklamlar tıklandıkça kullanım bedeli oluşacaktır.  

2.6 “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından “S Reklam” üzerinden tanımlanan reklamlar otomatik olarak “ALOMALZEMEM”e gönderilir. “SAHİBİNDEN” tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylanan reklamlar,  “Portal”da belirlenen alanlarda yayına alınmak için açık arttırma sisteminde değerlendirmeye alınır. yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında,“Portal”daki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. “SAHİBİNDEN”, “Portal”da yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Portal kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, “ALOMALZEMEM”, “S Reklam” alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, “Kurumsal Hesap Sahibi” “ALOMALZEMEM”in belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.7 "Kurumsal Hesap Sahibi " tarafından "S Reklam" üzerinden tanımlanan reklamlar, "ALOMALZEMEM" tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, “Portal”daki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, “ALOMALZEMEM”in ilgili reklamın yayınını durdurma, ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.

2.8 “Kurumsal Hesap Sahibi” yayına çıkan reklamların performanslarını “S Reklam” yönetim paneli üzerinden takip edebilir. Reklamın yayınını dilediği zaman durdurabilir, sonrasında yeniden yayına alabilir veya tamamen iptal edebilir. “Portal” genelinde yayınlanan reklamlar, “ALOMALZEMEM”e ait algoritmalar üzerinden otomatik olarak açık artırma yöntemine tabi tutuldukları için, reklamların yayınlanması ve tüketilmesi amacıyla uygun fiyatlamaların ve etkili reklam materyallerinin kullanılması sorumluluğu tamamen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin iş planı dahilinde tamamlanamayan reklam kampanyalarından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne aittir.

2.9 “S Reklam” yönetim panelinde “Kurumsal Hesap Sahibi”nin reklamlarına ilişkin yayımlanan performans raporları nihaidir ve “ALOMALZEMEM”in “Kurumsal Hesap Sahibi”ne keseceği faturaları bu raporlara göre belirlenir. “Kurumsal Hesap Sahibi” kendi reklamlarının performanslarını ayrıca üçüncü parti araçlarla, yazılımlarla takip edebilir ama burada kendi gözlemleyeceği veriler ile “S Reklam” yönetim paneli verileri arasında fark gözlemlenirse “S Reklam” panel verileri doğru olarak kabul edilir. Bu sebeple “Kurumsal Hesap Sahibi”nin başka yazılımlarla elde edeceği veriler “ALOMALZEMEM” tarafından kesilen faturalar tutarlarına veya “S Reklam” yönetim panelindeki performans verilerine itiraz amaçlı olarak kullanılamaz.

2.10 "S Reklam" münhasıran "ALOMALZEMEM"e ait sistem ile entegre şekilde çalışır. "S Reklam"ın yönetim paneline yalnızca "Kurumsal Hesap Sahibi" giriş yapabilir, "Mağaza"ların alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan "Kurumsal Hesap Sahibi" sorumlu olur.

2.11 “S Reklam”da, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.

2.12 “Kurumsal Hesap Sahibi” reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.  

2.13 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “S Reklam” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların “S Reklam” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “ALOMALZEMEM”in "Kurumsal Hesap Sahibi" tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 

2.14 “Kurumsal Hesap Sahibi”, reklamını yaptığı ürünlerin, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle "ALOMALZEMEM"e bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet "ALOMALZEMEM" tarafından “KURUMSAL Hesap Sahibi”ne ihbar edilebilecektir. Bu durumda “Kurumsal Hesap Sahibi”; "ALOMALZEMEM"in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, "ALOMALZEMEM"in zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu "ALOMALZEMEM"in herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, "ALOMALZEMEM"in sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.